بتونه نقاشي ساختمان


در نقاشي ساختمان نکات کليدي و مهمي وجود دارد يکي از ارکان اصلي در نقاشي ساختمان بحث


زيرسازي است که بايد حتما مورد توجه قرار بگيرد دوستان توجه داشته باشيد که اگر بتونه و زيرسازي


محکم نباشد تمام زحمات و هزينه کردن بي فايده است .


نقاش ساختمان


نقاش ساختمان بايد از بتونه محکمي در نقاشي ساختمان استفاده کند که اين امر بستگي به کارفرما دارد


کارفرما بايد هزينه نقاشي ساختمان با کيفيت را پرداخت کند تا انتظار يک کار درجه يک را داشته باشد


محکم ترين بتونه در نقاشي ساختمان بتونه روغني است که از همه بتونه هاي موجود براي نقاشي ساختمان


محکم تر است و بعد از خشک شدن به شدت محکم خواهد شد .


زير سازي در نقاشي ساختمان


براي اينکه يک ترک يا يک ايراد را ازبين ببريم و خوب برطرف کنيم بايد آن ترک را خوب باز کنيم و بعد


با بتونه روغني بتونه کنيم و بعد از کمي خشک شدن دوباره بتونه کنيم بايد حدود سه بار اين


کار را انجام بدهيم تا ترک برطرف بشود .


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


سنگ اسلب هنرکار امین مجیدی دبیر ریاضی قصه ی بهشت من احمد یوسفی Bill دست نوشته های من یادداشت‌های بازرگانی بین‌الملل مِدروید